Turnaj ve stolním tenise 2024

2. STUPEŇ


VÝSLEDKY

Máme velkou radost, že už třetím rokem Vás můžeme opět vyzvat do turnaje ve stolním tenise (ping pongu) 2024.


Důležitá data:


27. 2. 2023 - Spuštění zapisování

8. 3. 2023 - Konec zapisování

3. ročník oblíbeného turnaje ve stolním tenise se blíží!


Máme velkou radost, že už třetím rokem Vás můžeme opět vyzvat do turnaje ve stolním tenise (ping pongu) 2024.


Základní informace a forma hry

Opět jako každý rok nás čeká několik utkání, která budou záležet na počtu účastníků. Hra bude probíhat formou 1 proti 1. Ten, kdo z dvojice vyhraje postupuje do dalšího utkání. 

Organizace turnaje, řešení termínů a výsledky

Při vyvěšení rozpisu bude stanovena doba, za kterou je nutné všechna utkání uskutečnit. Pokud se tak nestane nebo bude nevhodně určený termín utkání, má hráč povinnost oznámit tuto skutečnost organizátorovi akce tj. Parlament ZŠ Amos, který následně stanoví nový termín. Pokud hráč skutečnost neoznámí, má právo organizátor akce na okamžité vyloučení dvojice hráčů. Utkání se hraje na 4 sety (viz pravidla). Po ukončení každého utkání je nutné všechny výsledky zapsat do výsledkové tabulky, která se nachází pro 2. stupeň poblíž pingpongových stolů a pro 1. stupeň u hlavního vchodu na nástěnce. Po ukončení všech utkání budou výsledky k dispozici na nástěnce a webu parlamentu.

Online rozpisy

Jak je již zmíněno výše, tak vše se bude řídit rozpisem, který bude vždy vyvěšen. K dispozici bude také online rozpis, ve kterém naleznete všechny důležité změny a události. Nestane se vám tedy, že byste se zapomněli podívat, kdy je vaše utkání. S tím jsou spojeny i povinnosti účastníků.

Povinnosti účastníků turnaje

Účastníci turnaje ve stolním tenise 2024 jsou povinni

  • Respektovat pravidla 
  • Dodržovat školní řád
  • Dostavit se na utkání v určený den a čas a na určité místo
  • Zapisovat neprodleně po utkání výsledky do oficiální výsledkové tabulky
  • Oznamovat nevhodný termín utkání organizátorovi tj. Parlament ZŠ Amos
  • Sledovat rozpisy utkání (online je více informací)


Povinné vybavení

Jelikož nemůžeme zaručit vypůjčení pingpongových míčků a pálek, jsme odkázáni spolehnout se na vás. Do povinného vybavení se tedy řadí pouze pingpongová pálka a míček.

Místo

Turnaj bude probíhat pro 2. stupeň na pingpongových stolech u skříněk.


V případě, že se si nebudete s čímkoli jisti, máme zde připravená stručná pravidla nebo se na nás můžete obrátit ve formuláři na konci stránky.